thmbnail image for IMG_20200218_154036.jpg
IMG_20200218_154036
Surroundings
thmbnail image for IMG_20200221_135538.jpg
IMG_20200221_135538
Aerosol rack
thmbnail image for IMG_20200221_135627.jpg
IMG_20200221_135627
CO2 for nephelometer span check
thmbnail image for IMG_20200221_135718.jpg
IMG_20200221_135718
Sample lines for aerosol rack (left) and EC sampler (right)
thmbnail image for IMG_20200221_140153_MP.jpg
IMG_20200221_140153_MP
MLO observatory building
thmbnail image for IMG_20200221_140300.jpg
IMG_20200221_140300
Excess air line from stack
thmbnail image for IMG_20200221_140304.jpg
IMG_20200221_140304
Pumpbox, exterior
thmbnail image for IMG_20200221_140322.jpg
IMG_20200221_140322
Pumpbox, interior